ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ปล่อยขบวนรถจักรยานบริจาคห่วงอะลูมิเนียม เพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยานบริจาคห่วงอะลูมิเนียม เพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 5 ที่กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย พร้อมโบกธงปล่อยขบวนรถจักรยานกว่า 600 คัน เพื่อส่งอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ ที่บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (คลองสอง) จังหวัดปทุมธานี อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรวบรวมวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาทำอุปกรณ์ขาเทียม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และยังเป็นการลดมลพิษด้วย คาดว่าการรวบรวมอะลูมิเนียมในครั้งนี้จะได้น้อยกว่า 1 ตัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก