ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดโครงการสานต่อน้ำพระทัย สายใจเพื่อเด็กพิการ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเด็กพิการในโครงการสานต่อน้ำพระทัย สายใจเพื่อเด็กพิการ ตั้งแต่วันนี้ (6 พฤศจิกายน) ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10.30 - 20.30 น. ณ ไลฟ์สไตล์ฮอล ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเภทของความพิการ ผลิตภัณฑ์จากฝีมือเด็กพิการ และนักร้องรับเชิญรณรงค์หาทุนให้แก่มูลนิธิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านการบำบัดฟื้นฟู และการศึกษาของเด็กพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก