ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดงาน "วันสมเด็จย่า" ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "วันสมเด็จย่า" ประจำปี 2557 เพื่อถวายเป็นราชสักการะ รำลึกถึงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน

นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2544 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างคนปกติ ในปี 2557 นี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันสมเด็จย่า” ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และรำลึกถึงดวงพระวิญาณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงคุณูปการต่องานพัฒนาคนพิการไทย และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มุ่งมั่นสืบสานปณิธานในการพัฒนานักเรียนผู้พิการ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้วย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้ชื่องานว่า “114 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร” เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00- 14.00 น. ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ภายในงานจะมีพิธีสืบชะตาหลวงและทำบุญครบรอบ 14 ปี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ สนามหน้าโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย การทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนมูลนิธิเพื่อคนพิการ กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวฮอม และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้หากท่านใดที่ไม่ได้เข้าร่วมงานแต่ประสงค์ที่จะบริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สามารถบริจาคผ่านทาง บัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ เลขที่บัญชี 375-0-07264-7 และ ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ เลขที่บัญชี 000-000-345-827

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก