ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครสงขลา กำหนดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

เทศบาลนครสงขลา กำหนดเปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (รายใหม่) ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-7431-1015 ต่อ 140

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก