ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา สนับสนุนผู้พิการในวันคนพิการ ปี57

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

15 พ.ย. 57 ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันคนพิการ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พบกิจกรรมเพื่อผู้พิการและเปิดให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 48 ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยมีพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันคนพิการ ในเวลา 10.00 น.

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อผู้พิการ ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำ ให้บริการจัดหางาน บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

 

นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดทำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจาก”ดอกแก้วกัลยา” ขึ้นเพื่อนำมาจำหน่ายภายในงาน โดยรายได้จะไปดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีการบริการออกบัตรเจ้าตัวคนพิการ โดยผู้พิการที่ประสงค์จะทำบัตรประจำตัวคนพิการ จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ พร้อมใบประเมินความพิการของแพทย์ และสำหรับผู้ดูแลคนพิการ จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาใช้ประกอบทำบัตรประจำตัว

 

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานวันคนพิการ หรือต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่โทรศัพท์ 0-2354-338

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก