ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ ที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี โดยมีเสียค่าใช้จ่าย จบแล้วมีงานทำ

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนพิการ อายุระหว่าง 17 – 35 ปี เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี คือ

1.หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์)

2.หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์

3.หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

4.หลักสูตรการเขียนแบบแม่พิมพ์

และอีก 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนหนังสือหรือเรียนไม่จบ) จบแล้วมีงานทำทุกคน ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-716247-9 หรือติดต่อ คุณมงคล จินาวรณ์ โทร.086-6163501

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก