ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการระดับประถมศึกษาประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นายวชิรพงศ์ เพ็ชรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการระดับประถมศึกษาประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาแก่เด็กพิการที่ด้อยโอกาส ทุนละ 5,000 บาท พร้อมค่าเดินทางสำหรับผู้รับทุน 500 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,500 บาท ซึ่งจะมอบให้แก่เด็กพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ทุน ทั้งนี้จะต้องเป็นผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ 5 ประเภท คือ พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางร่างกายหรือสุขภาพ พิการทางสติปัญญา ออทิสติก กำหนดขอรับเอกสารใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 0-7744-1132 ต่อ 5588 หรือ 5550 หรือ 089-6525256 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก