ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วช. ชวนชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจฝีมือคนไทยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคมนี้

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมงานจัดแสดงผลงานวิจัยและการพัฒนาคิดค้นด้านต่างๆ โดยฝีมือคนไทยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม นี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย การจัดแสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์จากทั่วประเทศกว่า 250 ผลงานในด้านต่าง ๆ อาทิ งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร งานวิจัยเพื่อพลังงาน งานวิจัยเพื่อสุขภาพและการแพทย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมภาคชุมชน งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นที่น่าสนใจ มุมเจรจาธุรกิจการต่อยอดงานวิจัยเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ หุ่นยนต์ลิงปีนต้นหมาก / รถมอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว / ไอโซนาร์: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา / ผลิตภัณฑ์ลดความเผ็ด และเฟอร์นิเจอร์จากเส้นเชือกฟาง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามวันดังกล่าว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก