ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดศรีสะเกษคัดกรองผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฟรี

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

จังหวัดศรีสะเกษคัดกรองผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฟรี ด้วยสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดจัดทำโครงการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติเป็นต้นว่า ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วเกิน นิ้วติดกัน แผลเป็น แผลหดรั้งจากไฟไหม้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษฟรี กำหนดตรวจคัดกรองผู้ป่วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ จะทำการผ่าตัดผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองในวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. โรงพยาบาลศรีสะเกษจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีบุตรหลาน หรือญาติที่มีความพิการตามรายละเอียดข้างต้น

ได้ติดต่อลงทะเบียนร่วมโครงการฟรี ที่ตึก หู คอ จมูก อาคาร 2 ชั้น 4 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 616380 ต่อ 2212 หรือ 086 -2571030 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก