ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา( KCC : Knowledge Center of Chachoengsao ) เปิดทดลองให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

วันนี้ (7 ก.ค. 57) นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์หารมหาชน) ก่อสร้างขึ้นเป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้เยาวชนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเพื่อให้เยาวชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ อบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนอกเวลาเรียน ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สามารถค้นคว้าข้อมูลเพื่อการพัฒนาวิชาชีพสาขาต่างๆ โดยจะเปิดให้ทดลองใช้บริการ 2 ชั้น แบ่งเป็น 9 โซน ได้แก่ 1.ห้องสมุดเด็ก เป็นอุทยานการเรียนรู้ที่สนุกสนานเหมาะสมกับจินตนาการของวัยเด็ก 2.ห้องสมุดดนตรีเป็นพื้นที่รวมสื่อสร้างสรรค์ทางดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะด้านเสียงเพลง 3.ห้องสมุดมีชีวิต เป็นห้องสมุดที่เปิดกว้างให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้วยหนังสือและสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย 4.โรงละครเคซีซี เป็นโรงละครอันทันสมัย สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ และเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแสดง 5.จัตุรัสนัดฝัน เป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับความฝันจินตนาการ ตลอดจนสารพันกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้อย่างอิสระ 6.ห้องปล่อยแสงเป็นห้องจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ งานศิลปะและผลงานคุณภาพ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ 7.บ้านของเราเป็นหอประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรา ที่นำเสนอข้อมูลด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหวและจอภาพระบบสัมผัสขนาดยักษ์ 8.โซนมัลติมีเดีย เป็นพื้นที่การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลากหลายรูปแบบ เพื่อการเรียนรู้ และงานบันเทิงที่สร้างสรรค์ 9.ห้องสมุดไอทีเป็นห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมต่างๆ ที่เน้นการปฏิบัติจริง ตั้งแต่การใช้ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมทดลองเข้าใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC : Knowledge Center of Chachoengsao) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 038-511673-4

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก