ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเพชรบุรี จัดทำวัตถุมงคลการกุศลรุ่นเสริมปัญญารับทรัพย์อนันต์

วันที่ลงข่าว: 27/08/13

จังหวัดเพชรบุรีให้ความร่วมมือกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในด้านประชาสัมพันธ์การจัดสร้างและสั่งจองวัตถุมงคลรุ่นเสริมปัญญารับทรัพย์อนันต์

คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์แจ้งว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2505 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดทั้งแสวงหาวิธีการในการป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อน ซึ่งในโอกาสที่มูลนิธิดำเนินการมาครบ 51 ปี คณะกรรมการมูลนิธิจึงได้พิจารณาหารายได้ เพื่อขยายการช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันช่วยได้เพียง 6,000 ราย จึงจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น เสริมปัญญารับทรัพย์อนันต์ จำนวน 6 ประเภท ประกอบด้วยรูปหล่อบูชาพระพุทธอนันต์ทรัพย์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 3 รุ่น พระกริ่งอนันตทรัพย์ชนวนมวลสารโลหะศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 รุ่น รูปหล่อบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว จำนวน 2 รุ่น เหรียญหล่อฉีดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ชนวนมวลสารโลหะศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 รุ่น พระผงสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ย้อนยุคผิวแตกลายงา จำนวน 3 รุ่น และชุดพระผงสมเด็จ ปัญจะอนันตทรัพย์เป็นพระชุดของขวัญรวม 5 องค์ จำนวน 1 รุ่น โดยมีกำหนดเททองหล่อนำฤกษ์ ณ วัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และประกอบพิธีพุทธาภิเษก ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลดังกล่าว ซึ่งรายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลนี้ จะเป็นการสนับสนุนให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป การสั่งจองผ่านศูนย์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดเปิดรับจองภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 และทางมูลนิธิจะจัดส่งวัตถุมงคลมายังศูนย์จังหวัดเพชรบุรีภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ สอบถามทางโทร. 02-2452643 หรือ 085-0572777 หรือ 085-0572888

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก