ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันมหิดล 56 สวนดอกร้อยดวงใจ.....ใส่ใจผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 22/08/13

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันมหิดล 56 สวนดอกร้อยดวงใจ.....ใส่ใจผู้พิการ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์ฟื้นฟูสภาพคนพิการ

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ แถลงข่าวที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน สวนดอกร้อยดวงใจ....ใส่ใจผู้พิการ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย และเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสานฝันสร้างศูนย์บริการฟื้นฟูสภาพคนพิการ ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 22.30 – 24.00 น. เป็นต้นไป เพื่อหารายได้ไปจัดสร้างศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการ 4 ชั้น งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 120 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างเสร็จ ภายใน 2 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นอาคารต้นแบบการให้การบริการฟื้นสภาพผู้พิการแบบครบวงจร มุ่งหวังให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นอันดับ 1 ในประเทศ และเป็น 1 ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)

ปีที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม สวนดอกร้อยดวงใจ....ใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อระดมทุนบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ได้ยอดเงินบริจาคสูงถึง 32 ล้านบาท และนำรายได้ไปจัดสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ สำหรับปีนี้ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมสานฝันให้ผู้พิการ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อก่อสร้างศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-945672 , 053-949473

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก