ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการ เชิญชวนผู้สนใจสนับสนุนโครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร

วันที่ลงข่าว: 06/08/13

นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะอาสาสมัครจัดหาทุนตามโครงการพระราชดำริฯ เพื่อมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัด “โครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร” เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสร้างกุศลจิตต่อสังคมผู้พิการทางด้านสติปัญญาที่ยากไร้ ด้วยการสั่งจองเสื้อสลักรูปดอกบานชื่นพร้อมข้อความ “ขอเป็นข้าพระบาท ทุกชาติไป” ในการนี้ มูลนิธิฯได้จัดจำหน่ายเสื้อประเภทโปโลในราคาตัวละ 399 บาท และเสื้อประเภทคอกลมและคอวีในราคาตัวละ 199 บาท เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ให้เกิดกับเพื่อนมนุษย์ผู้พิการทางด้านสติปัญญาที่ยากไร้

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อตามโครงการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้โดยตรงที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทรศัพท์หมายเลข 08 5445 7440 ,08 5445 3400 ,0 2245 2643 โทรสาร 0 2246 8329

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก