ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เด็กแอลดี ก็มีดีได้

วันที่ลงข่าว: 02/08/13

       ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “เชื่อสิ! เด็กแอลดี ก็มีดีได้” พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์เด็กแอลดีในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม วันที่ 2 สิงหาคม 2556  เวลา 08.00-15.00 น.ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  รพ.ศิริราช ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท สำรองที่นั่ง/สอบถามได้ที่ โทร. 0 2419 8950 หรือ www.sicaap.net

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก