ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญร่วมงานพยากรณ์การกุศล สัปดาห์สิงหา สิริวัฒนาพยากรณ์ ครั้งที่ 15

วันที่ลงข่าว: 30/07/13

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ขอเชิญร่วมงาน “พยากรณ์การกุศล สัปดาห์สิงหา สิริวัฒนาพยากรณ์” ครั้งที่ 15 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ระหว่างวันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยนำรายได้สมทบทุน มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ฯ เพื่อคนพิการ สอบถามโทร. 0-2251-6458 , 0-2241-4706

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก