ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร และช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา

วันที่ลงข่าว: 25/07/13

พลเรือเอกสุชาติ กลศาสตร์เสนี ประธานดำเนินงานโครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร เปิดเผยว่า กลุ่มคณะอาสาสมัครตามโครงการพระราชดำริฯของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการหาทุนช่วยเหลือมูลนิธิฯ ซึ่งแต่ละปีสามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาได้ถึง 5,000-6,000 คน

สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการอาสาสมัครตามโครงการพระราชดำริฯ โดยเฉพาะกลุ่มหาทุน มีข้อสรุปจัดโครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร ขึ้น เพื่อเชิญชวนพสกนิการชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมสร้างกุศลจิตต่อสังคมผู้พิการทางด้านสติปัญหาที่ยากไร้

โดยสั่งจองเสื้อของโครงการฯดังกล่าว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร โทร 0-2245-2643 หรือ 08-5445-7440

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก