ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหิดล 2556 หัวข้อ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้” ชิงเงินรางวัลมากถึง 85,000 บาท

วันที่ลงข่าว: 16/07/13

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย และวันมหิดล ประจำปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในรูปแบบการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ สวนดอกร้อยดวงใจ....ใส่ใจผู้พิการ ซึ่งจะจัดขึ้นในต้นเดือน กันยายน 2556 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อระดมทุนบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกในการจัดสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อีกหนึ่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย คือโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 จัดโดย มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่าและแบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ โดยเนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ โดยภาพยนตร์สั้นมีกรอบแนวคิดภายใต้ชื่อ เธอผู้ไม่ยอมแพ้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้โอกาสทางสังคมแก่ผู้พิการ การอยู่ร่วมกับผู้พิการได้อย่างมีความสุข หรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ

โดยผู้สมัคร ได้แก่ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป สำหรับหลักฐานการสมัครเข้าประกวด ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด สำเนาบัตร นักศึกษา จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 9473 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.med.cmu.ac.th โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก