ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท ซิลเวอร์ไอซ์ จำกัด รับสมัครงานคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 15/07/13

บริษัท ซิลเวอร์ไอซ์ จำกัด

รับสมัครงานคนพิการ 

ตำแหน่ง บันทึกข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-มีบัตรประจำตัวคนพิการ

-สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

รายละเอียดของงาน

-บันทึกข้อมูลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น

ติดต่อ คุณพัชรา บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด เลขที่ 47/30 ม.4 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-7270488-9, 02-7270708-10 

ที่มาของข่าว สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก