ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ร่วมเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556

วันที่ลงข่าว: 15/07/13

ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556

โดยกรุณากรอกแบบประวัติคนพิการ ผลงานและความคิดเห็นเพิ่มเติมของหน่วยงาน จำนวน 14 ชุด ต่อคนพิการ จำนวน 1 คน ส่งไปที่สำนัดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลขที่ 100/41 - 42 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncswt.or.th โทรศัพท์ 02-241-2841, 02-241- 

5125

ที่มาของข่าว สมาคมคนพิการแห่งประเทสไทย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก