ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จัดหางานปากน้ำจัดนัดพบแรงงานย่อยช่วยเหลือผู้ว่างงาน

วันที่ลงข่าว: 03/07/13

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานและไม่มีงานทำ นางสาวหรรษา โอเจริญ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 7/2556 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ บริเวณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการ 20 แห่ง มารับสมัครพร้อมทั้งสัมภาษณ์งาน มีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 1,000 อัตรา ตั้งแต่วุฒิประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี ภายในงานยังมีการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ รับสมัครงานคนพิการ การรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน จึงขอเชิญชวน ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2383 7471-3 ต่อ 12-13

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก