ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการ จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

วันที่ลงข่าว: 01/07/13

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานนัดพบแรงงาน ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานและไม่มีงานทำ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการ 50 แห่ง มารับสมัครพร้อมทั้งสัมภาษณ์งาน ภายในงานยังมีการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ รับสมัครงานคนพิการ การรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน การนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มโอกาสเลือกตำแหน่งงานว่างให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเองได้อย่างหลากหลาย และนายจ้าง สถานประกอบการก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานตามคุณสมบัติที่ต้องการได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ก่อให้เกิดการจ้างงานทำให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสมุทรปราการและของประเทศดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก