ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รับอะลูมิเนียมทำขาเทียม

วันที่ลงข่าว: 14/06/13

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญร่วมโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้ว อาทิ กระป๋องน้ำอัดลม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว ห่วงจากฝาน้ำดื่ม ชิ้นส่วนเครื่องจักรหรืออะไหล่จากรถยนต์ เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อ/บาน/รั้ว ห่วงจากกระป๋องเครื่องดื่ม นำมาบริจาคในถุงรับบริจาคที่จัดวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ หรือบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงทำความสะอาด บรรจุกล่องขนาดไม่เกิน 24x40x17 เซนติเมตร โดยชั่งน้ำหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่งมาที่ โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่มาของข่าว มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมควบคุมมลพิษ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก