ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอเชิญซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" อุดหนุนคนพิการทั่วประเทศ

วันที่ลงข่าว: 29/10/20

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ "คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" ในวันเสาร์ที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี (Hall 5) พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุน "ดอกแก้วกัลยา" 

.         ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์โดยฝีมือคนพิการ ซึ่งได้พระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชทานพระอนุญาต ให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ

.         ขอเชิญอุดหนุน "ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยฝีมือคนพิการ และเลือกซื้อสินค้าราคาถูก รายได้เพื่อช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา อาทิ แม็กแน็ตแก้วกัลยา, สมุดโน้ตแก้วกัลยา, ปากกาแก้วกัลยา ฯลฯ ได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดำริ โทร 0-2241-2841 โดยรายได้จะนำไปสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก