ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรุงเทพมหานคร หนุนเพิ่มศักยภาพคนพิการเป็นพลังของสังคมไทย และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่

วันที่ลงข่าว: 14/10/20

            นายสกลธี ภัททิยกุล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดงาน ARTABLE DAY ว่า กลุ่มคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ต้องการโอกาสและพื้นที่การยอมรับเหมือนคนทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทั้ง ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อให้กลุ่มคนพิการได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากภาระเป็นพลังของสังคมไทย และใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และเสมอภาคเหมือนบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องน่าชื่นชมยิ่ง 

           จากผลสำเร็จของการเข้าอบรมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพผ่านกิจกรรมทั้ง 6 ด้าน จนมีผลงานแสดงต่อสายตาประชาชนทั่วไปในงาน ARTABLE DAY สำหรับรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเด็กดาวน์ซินโดรมที่ป่วยติดเตียงอย่างรุนแรงทั่วประเทศอีกด้วย

           อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย นายสุรชัย แสงสุวรรณศิลปินช่างภาพแฟชั่นแนวหน้าของเมืองไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันผลักดันโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนา และเสริมสร้างบุคลิกภาพคนพิการทางสติปัญญาจนเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

           ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กดาวน์ซินโดรมที่ป่วยติดเตียงได้ที่สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 793-0-02583-7  ธนาคารกรุงไทย  สาขารามอินทรา กม.2  หรือที่ www.facebook.com/pikarnpanya.bangkok

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก