ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบดีซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

            นายมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มูลนิธิคนตาบอดไทย ได้ขออนุเคราะห์ ขอความเมตตาจากผู้ใจบุญ ผู้มีจิตศรัทธา หรือผู้สนใจ ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบดีซี เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ประจำปี 2563 เนื่องจากการผลิตหนังสือระบบดีซี นั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น การพิมพ์ การตรวจปรูฟ การมาร์คอัพ การตัดต่อ การแปลงไฟล์ โดยขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ จำเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดำเนินการ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือต่อเล่มที่สูงพอควร ซึ่งในแต่ละปีห้องสมุดฯ จะผลิตหนังสือไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม เฉลี่ยความยาวเล่มละ 8 ชั่วโมง รวมประมาณ 2,400 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 960 บาท รวมเป็นเงิน 2,304,000 บาท เฉลี่ยต่อเล่มโดยประมาณ 7,680 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่มูลนิธิฯ จะต้องจัดหาสำรองไว้ในการผลิตหนังสือระบบเดซีในแต่ละปี จึงขอสนับสนุน จากผู้มีจิตศรัทธาดังกล่าว

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิคนตาบอดไทย โทรศัพท์หมายเลข 0 2248 0555,  0 2246 3835 ต่อ 200 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก