ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนซื้อของที่ระลึกเข็มกลัด และล็อกเก็ตการกุศล "แบ่งยิ้ม เติมฝัน ปั้นน้ำใจ แด่ผู้พิการจังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

          นายวีระ เขนย นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยสมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดจำหน่ายของที่ระลึก เข็มกลัด และล็อกเก็ตการกุศล "แบ่งยิ้ม เติมฝัน ปั้นน้ำใจ แด่ผู้พิการจังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนส่งเสริมละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมพลังอำนาจให้แก่คนพิการและใช้ประโยชน์จากสิทธิ สวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างความตระหนักคุณค่าการส่งเสริมสุขภาวะจิตใจทางสังคมทางวิญญาณ (ปัญญา) อย่างยั่งยืน เพิ่มความร่วมมือสะท้อนปัญหาทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

          ในการนี้ สมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซื้อเข็มกลัดและล็อกเก็ตการกุศล "แบ่งยิ้ม เติมฝัน ปั้นน้ำใจ แด่ผู้พิการจังหวัดนครศรีธรรมราช" ครั้งที่ 1 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเลือกซื้อของที่ระลึกการกุศลได้ที่ สมาคมคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 312/1 หมู่ที่ 9 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.09-8149-7920 และ 08-3168-2820

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก