ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

วันที่ลงข่าว: 03/03/20

             นางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการโดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอเชิญผู้พิการที่สนใจ สมัครเรียนคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5386-7 ต่อ 102

            ทั้งนี้ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก