ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาผู้ที่ยื่นแสดงความจำนงขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

วันที่ลงข่าว: 27/01/20

          วันที่ 24 มกราคม 63 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานพิจารณาความสามารถของผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถจะต้องแจ้งการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตามระเบียบที่คณะกรรมการควบคุมการขอทานกำหนด ซึ่งเมื่อผู้แสดงความสามารถได้รับบัตรประจำตัวแล้ว จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนในการหารายได้เพื่อการดำเนินชีวิต และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ มีผู้ที่ยื่นแสดงความจำนงขอมีบัตรประจำตัว ผู้แสดงความสามารถในครั้งนึ้ จำนวน 3 คน โดยส่วนใหญ่จะมาแสดงความสามารถ เช่น ร้องเพลงเป็นส่วนใหญ่ แต่ละคนได้แสดงออกถึงความสามารถกันอย่างเต็มที่ มีน้ำเสียงที่ไพเราะ และมีหลักฐานการผ่านการอบรม ส่วนเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มาแสดงความสามารถเพื่อขอมีบัตร บางรายเคยผ่านการประกวดขับร้องเพลงตากสถาบันการศึกษา และประสงค์จะไปแสดงตามงานต่างๆ ในช่วงวันหยุดเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับสูง และหาเลี้ยงชีพในการดำเนินชีวิตต่อไป

          สำหรับท่านใดหากต้องการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามรถสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข 0-5524-6827 ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก