ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

วันที่ลงข่าว: 23/12/19

          นายวศิน กลั่นจิตร จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานนัดพบแรงงานย่อย ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อบริการจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ คนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้สมัครงานพบนายจ้างโดยตรง ซึ่งนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกพนักงานโดยตร  ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง  ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

          กิจกรรมภายในงานมีตำแหน่งงานดี สวัสดิการเด่นรายได้วันละ 315 บาทหรือเดือนละ 9,450- 15,000 บาท สมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 15 แห่ง พร้อมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เอกสารการสมัครงานประกอบด้วย  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว สำเนาวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  โทร 075-214027 - 8

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก