ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดี พก. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมนักเขียนตาบอด

วันที่ลงข่าว: 09/10/19

          นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมนักเขียนตาบอด ในงานแถลงข่าวเปิดตัวนิตยสาร Blind Magazine Online ซึ่งจัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนพิการทางการเห็น หรือคนตาบอด ทำให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพคนพิการที่ไร้ขีดจำกัด และให้คนตาบอดได้แสดงความสามารถของตนเองผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวทางประสาทสัมผัสที่ไม่ใช่ดวงตา การสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โอกาสทางการตลาดและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งช่วยให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจโลกของคนตาบอดมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ โดยมี นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ผู้ผ่านการอบรม และอาสาสมัครในโครงการฯ เข้าร่วมงาน

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/relation/165733
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก