ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 วันที่ 16 – 17 พ.ย. นี้

วันที่ลงข่าว: 08/10/19

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562  ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ โดยฝีมือคนพิการ รายได้สมทบกองทุน ดอกแก้วกัลยา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคนพิการทั่วประเทศ หาซื้อได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดาริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-2841 และ 0-2241-5125

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก