ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้สูงอายุรายเดิม-รายใหม่ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา แสดงตนยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ คึกคัก

วันที่ลงข่าว: 02/10/19

          วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นวันแรกที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา ได้เปิดให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดิม มาแสดงตนยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ รายที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพมาก่อนได้มาลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดให้บริการ จำนวน 2 จุด มีเจ้าหน้าที่คอยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และตามธนาคารที่ผู้สูงอายุ มีบัญชีเงินฝาก โดยตั้งเต็นท์ไว้ด้านหน้าสำนักงานเทศบาล และที่ห้องในสำนักงานเทศบาล ซึ่งมีผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ทยอยเดินทางนำสำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอน มายื่นหลักฐานเพื่อแสดงตนยืนยันสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง

          นายมาหามะ ซอรี หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครยะลา กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา มีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคน ซึ่งเป็นรายเดิม ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว และรายใหม่ที่จะได้รับเงินในปีงบประมาณ 2563 หรือตุลาคมนี้ เรียกว่า สว. ป้ายแดง ชุดนี้ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ก็ได้ถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พอเดือนตุลาคมเงินก็จะเข้าบัญชีเลย เนื่องจากเพิ่งมาลงทะเบียน สำหรับชุดรายเดือนหกพันกว่าคนที่ได้รับเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ นี้ จะต้องมายืนยันสิทธิ์แสดงตนอยู่ ใช้ข้อมูลเดิมอยู่ทุกอย่าง หรือไม่ อีกชุด คือ รายใหม่ ที่จะถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะต้องมาลงทะเบียนที่ห้องลงทะเบียน ซึ่งแยกต่างหาก คือ ยืนยันสิทธิ์แสดงตน สว .ป้ายแดง และรายใหม่

          การยืนยันสิทธิ์แสดงตนตามระเบียบ ต้นปีงบประมาณทุกปีภายใน 1 สัปดาห์แรกของเดือน ผู้สูงอายุก็จะต้องมายืนยันสิทธิ์ ซึ่งเทศบาลก็จะต้องจ่ายในทุกวันที่ 10 ของเดือน ใครที่มาแสดงตนในช่วงสัปดาห์แรก ก็จะได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามระเบียบ แต่ถ้ายืนยันสิทธิ์หลังจากนี้จะได้รับเงินช้าหน่อย เนื่องจากต้องนำข้อมูลที่มีอยู่เดิมไปตรวจสอบทะเบียน อัตราการย้ายถิ่น การเสียชีวิต มีจำนวนมาก ซึ่งทางเทศบาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดเบี้ยผู้สูงอายุแต่อย่างใด ก็อยากเชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้รีบมายืนยันแสดงตนด้วยตัวเอง ถ้ามาได้ด้วยตัวเอง ก็ให้ชุมชน ลูกหลาน มาแสดงตนก็ได้

          สำหรับอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุจะได้รับ ก็จะเป็นอัตราเดิมตามลำดับขั้นบันได แบ่งเป็น อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท และ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท

           ในส่วนของเขตเทศบาลนครยะลา จากการตรวจสอบในทะเบียนราษฎร์ พบว่าผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละประมาณ 600 คน ซึ่งเทศบาลเองได้ให้ความสำคัญ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุก็ได้มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุระยะยาว จะมีการดูแลทั้งส่วนสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สิทธิประโยชน์ เบี้ยยังชีพ กองทุนส่งเสริมอาชีพต่างๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก