ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิ พอ.สว.จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ลงข่าว: 31/05/19

            มูลนิธิ พอ.สว.จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนำบุตรหลานเข้ารับการรักษา ได้ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 045-712233-4
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก