ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เขตยานนาวารับอาสาสมัคร 1 อัตรา

วันที่ลงข่าว: 28/05/19

          นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผอ.เขตยานนาวา แจ้งว่า เขตเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา สนใจ ติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้- 14 มิ.ย.2562 โดยนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร ใบรับรองแพทย์ โทร.02-2950929 หรือ 02-2942393 ต่อ 6738-9 หรือที่ facebook : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

 

ที่มาของข่าว https://www.ryt9.com/s/nnd/2995357
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก