ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
301 ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต รับผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานกับ ท็อปส์ ทุกสาขา ข่าวสมัครงาน 577
302 บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงานคีย์ข้อมูล ข่าวสมัครงาน 908
303 บริษัท พี.ที.ทรานส์ เอ็กซเพรส จำกัด ต้องการรับคนพิการทำงาน ข่าวสมัครงาน 1,004
304 บริษัท ไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด ต้องการรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงาน ข่าวสมัครงาน 798
305 บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี รับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ข่าวสมัครงาน 630
306 บริษัท ก.เจริญ ทอยส์ จำกัดรับคนพิการ ข่าวสมัครงาน 670
307 บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัดรับคนพิการทางการได้ยินทำงาน ข่าวสมัครงาน 818
308 บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัดรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ-คีย์ข้อมูล 5 อัตรา ข่าวสมัครงาน 986
309 บริษัท โอเรียนทอลบิวตี้ จำกัด รรับคนพิการร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ-คีย์ข้อมูล 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 877
310 โรงแรม พูลแมนต้องการรับคนพิการทำงาน Call Center 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน 1,653
311 บริษัท เจมาร์ท จำกัด(มหาชน) ต้องการรับคนพิการทางการได้ยิน, ร่างกาย-ใช้เก้าอี้เข็น และร่างกาย-เดินได้ทำงานธุรการ 10 อัตรา ข่าวสมัครงาน 800

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก