ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
41 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนสุวรรณศร ตำบลท่เกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 0-3742-5436, 0-3742-5434 0-3742-5437
42 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 238/2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 0-3631-3723, 0-3622-1328 0-3621-11031
43 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนพระราม 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 0-3442-1678 0-3442-1677
44 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 0 3471 5485, 0 3471 5901
45 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 34/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรการ 10270 02-3844823
46 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 168 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 0-7471-1449 0-7472-1413
47 สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 1872/6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 042-711629
48 สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 350 ถ.วันลูกเสือ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-612601
49 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 178 ม.11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053-511295 053-561255
50 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนลำปาง-ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 0 54218 666 0 5422 8295
51 สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 284 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0 3641 3582 0 3642 2624
52 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 0-4351-1199 0-4351-3010
53 สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 112 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลดอนกระบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 0-3238-9167 0-3238-9166
54 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-617317
55 สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 077-821299 077-812382
56 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 123 ม.11 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 045-586125
57 สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 1 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 0-7321-2732 0-7324-7239
58 สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เลขที่ 30 ซอยค่ายลูกเสือ ถนนพิทักษพนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 042 611511 042 612293
59 สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4372-1383 0-4372-2014
60 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 33 / 44 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 0 7622 1801,0 7622 3308 0 7622 3308

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก