ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียง ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
321 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 1” บทความ 13 สิงหาคม 2019 49
322 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” บทความ 29 สิงหาคม 2019 48
323 “การให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” บทความ 14 กรกฎาคม 2016 339
324 “กิจกรรมย้อนรำลึกของ มิสเจนีวีฟ คอลฟีลด์” บทความ 8 เมษายน 2016 331
325 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 313
326 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 267
327 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” บทความ 21 มีนาคม 2017 268
328 “ครูกับเด็กพิการ” บทความ 14 กุมภาพันธ์ 2018 271
329 “ควันหลง Bike for Dad” บทความ 10 พฤษภาคม 2016 277
330 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 233
331 “คุณพ่อที่พิการ” บทความ 25 มีนาคม 2016 309
332 “งานวันคนพิการสากล ปี 2558” บทความ 16 พฤษภาคม 2016 303
333 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 311
334 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 283
335 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 289
336 “ดนตรีกับชีวิตและเพลงของพ่อ” บทความ 1 เมษายน 2016 372
337 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 276
338 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 1” บทความ 22 พฤศจิกายน 2019 1
339 “บทบาทของผู้นำสตรีพิการในการพัฒนาคนพิการในท้องถิ่น จ.ลำปาง” บทความ 8 กุมภาพันธ์ 2016 410
340 “ประสบการณ์ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บทความ 20 กันยายน 2017 250

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก