ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์เรียงจากน้อยไปมาก ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
1 “ไม้ไฑ ดะห์ลัน” นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลจุฬาฯสานฝันพัฒนาหุ่นยนต์ บทความ 28 สิงหาคม 2017 277
2 “ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ บทความ 24 กันยายน 2018 221
3 “โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและความพิการ ” ิตอนที่ 1 บทความ 25 มิถุนายน 2019 46
4 “โครงการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีตาบอด” บทความ 14 มิถุนายน 2016 375
5 “โครงการจากถนนสู่ดวงดาว” บทความ 18 สิงหาคม 2017 235
6 “โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก (TTRS)” บทความ 25 กรกฎาคม 2017 256
7 “แอร์บีเอ็นบี”ปั้นแพลตฟอร์ม มนุษย์ล้อท่องโลก..!! บทความ 30 กันยายน 2019 19
8 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 299
9 “แนวนโยบายสภาปฎิรูป” บทความ 14 มีนาคม 2016 307
10 “แนวทางในการประสบความสำเร็จในการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.สระแก้ว” บทความ 16 พฤษภาคม 2018 163
11 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 291
12 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” บทความ 25 ตุลาคม 2019 10
13 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” บทความ 26 กันยายน 2019 27
14 “เล่นเส้น” อุปกรณ์วาดเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตา บทความ 19 สิงหาคม 2013 1,008
15 “เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี” บทความ 3 มิถุนายน 2016 599
16 “เงินสงเคราะห์ - ปรับที่อยู่ผู้พิการ” ที่หายไป บทความ 1 มิถุนายน 2018 241
17 “เงินกองทุนของคนพิการ” บทความ 14 มีนาคม 2018 199
18 “เกาะเกร็ดโมเดล” บทความ 18 กรกฎาคม 2017 287
19 “อาชีพอิสระของคนพิการตามมาตรา 35” บทความ 4 กรกฎาคม 2017 241
20 “อาชีพคนพิการทางสติปัญญา” บทความ 6 สิงหาคม 2019 41

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก