ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน : การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน: การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009

เป็น ที่ทราบกันว่า เด็กแอลดี (LD-Learning Disabilities) หรือเด็กที่มีอาการบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความบกพร่องที่เป็นอาการหลัก อยู่ 3 ประการ คือ บกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) บกพร่องทางการเขียน (dysgraphia) และบกพร่องทางการคิดคำนวณ (dyscalculia) เด็กบางคนมีอาการเดียว แต่บางคนก็มีหลายอาการผสมกัน...

ธรรมชาติของแอลดี

คุณครูกำลังสอนเด็กนักเรียน

ลักษณะ เด่นอย่างหนึ่งของแอลดี คือ การแสดงศักยภาพที่ไม่แน่นอน การศึกษาวิจัยกับเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่าง บ่งบอกว่า บางครั้งการแสดงศักยภาพที่ไม่แน่นอนและทำให้ภาพพจน์ที่แสดงออกมา ของแต่ละคนดูน่าสับสน ทั้งๆ ที่ดูน่าจะสามารถทำหลายๆ สิ่งได้ดี...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก