ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ตอนที่ 1

การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ตอนที่ 1

          สภาพแวดล้อมในสังคมไทยเป็นอุปสรรค เพราะสังคมไทยไม่เชื่อว่า คนตาบอดทำอะไรได้ นี่คือปัญหาใหญ่ เจนีวีฟ คอลฟิลด์ได้ให้คาถาผมท่องไว้ว่า ต้องเชื่อก่อนว่าคนตาบอดทำได้ทุกอย่างแล้วหาเรื่องท้าทายทำ เพราะความท้าทายเท่านั้นที่ดึงความสามารถของมนุษย์ออกมาได้...

หนังสือเดินทางรุ่นใหม่ที่มีอักษรเบลล์สำหรับคนพิการ

หนังสือเดินทางติดแผ่นใสอักษรเบรลล์

            กรมการกงสุลเปิดตัวหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต รุ่นใหม่ ติดแผ่นใสอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา โดยเป็นไม่กี่ประเทศในโลกที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ 

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้พัฒนาหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตรุ่นใหม่บริการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุกกลุ่ม...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก