ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3

การเขียนเป้าหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 3

ด้านคณิตศาสตร์

หลังจากที่เด็กชำนาญในทักษะทางคณิตศาสตร์ในการบวก ลบ คูณ หารแล้ว เขาต้องเรียนรู้วิธีการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาโจทย์ที่เป็นคำพูด

เจนเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มาขอคำปรึกษา  ครูเขียนเป้าหมายทางคณิตศาสตร์ใน IEP ให้ว่า

เจน...

ทักษะการจัดระบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้: ระบบในการจัดแฟ้มเอกสาร

ทักษะการจัดระบบสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้: ระบบในการจัดแฟ้มเอกสาร

ลองคิดดูซิ นักดนตรีมาถึงที่บ้านของผู้จ้างแล้วถามว่า เขาจะขอยืมเครื่องมือเล่นดนตรีได้บ้างไหม  นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลวิ่งไปที่สนามสำหรับการเล่นเกมอันสำคัญโดยไม่ใส่หมวก และที่ใส่หน้าอกกันกระแทก  เจ้าหน้าที่พยาบาลรีบตรงมาตามการโทรเรียกของ 191 แต่ลืมเครื่องปฐมพยาบาลไว้ที่สถานีดับเพลิง ...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก