ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

ทำให้เกิดผล: กลยุทธ์ที่จดจำง่ายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตอนที่ 3

010

รูปแบบต่างๆ: ตัวอักษร P (Patterns) ใน RIP

สมองคนเรานั้น จะค้นหาความหมายผ่านรูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่เราได้รับข้อมูลจากทุกประสาทสัมผัส เราจำเป็นต้องมีความรู้และระบบในการจัดระเบียบข้อมูลก่อน จึงจะสามารถกำหนดความหมายให้กับข้อมูลนั้นได้ ทุกครั้งที่รับข้อมูลมา...

ความแตกต่างที่อาจมีผลต่อพัฒนาการ

063

พฤติกรรม 12 ประเภทต่อไปนี้ อาจช่วยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือนักการศึกษา ยอมรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ ในกรณีที่ลูกหลาน หรือลูกศิษย์ของคุณ มีลักษณะตรงกับพฤติกรรมที่กำลังจะกล่าวถึง แล้วละก็ ลองถามตัวเองดูว่า “พฤติกรรมที่ว่านั้น ทำให้เด็กของคุณไม่อาจพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้

"ใช่หรือไม่...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก