ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว/บทความ แนะนำ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Prevention and Intervention of Writing Difficulties for Students with Learning Disabilities) ตอนที่ 3

13

การปรับตัวของครู

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในการปรับแต่งวิธีการสอนของครูให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนที่กำลังใช้ความพยายามในการเขียนอยู่  เมื่อไม่นานมานี้เราได้ทำการสำรวจกับครูทั่วประเทศที่สอนเด็กตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 4

การจัดทำแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านที่ไม่ใช่ภาษา (Nonverbal Learning Disabilities – NLD) ตอนที่ 4

อาจได้รับการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

เด็กที่มีอาการของ NLD อาจต้องประสบกับภาวะที่ร่างกายตอบสนองจนมากเกินไปต่อการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสต่างๆ (ทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการสัมผัส ทางการได้กลิ่น เป็นต้น)...

ข่าวประจำวัน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก