ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าว เข้าชม
1221 มรม.ติวบุคลากรท่องเที่ยว 426
1222 มอ.เปิดบ้านรับมหา'ลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 396
1223 สนุกเล่นสนุกรู้ สู่"พิพิธอาเซียน" 1,049
1224 มฟล.จัดอบรมวธ.อาเซียน 468
1225 ศธ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาชวนพูดอังกฤษ โวเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยบริการสืบค้นข้อมูล 449
1226 อิงลิชโปรแกรมกศน.เตรียมคนไทยสู่อาเซียน 535
1227 บันทึกอาเซียน | ASEAN Diary : รางวัลสื่อป่าพรุอาเซียน 2013 “ป่าพรุเพื่อชีวิต” 535
1228 ประชาชนชาวอาเซียนกับความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 519
1229 ศธ.เร่งเพิ่มความสามารถด้านภาษาให้สตรี-จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่ AEC 473
1230 “พงศ์เทพ” เตรียมเสนอดันไทย ผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียน ที่ประชุมซีเมค 452
1231 “พงศ์เทพ” ฝาก 3 แนว นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 406
1232 ปรับรับอาเซียนที่'ร.ร.บ้านพะไล' 499
1233 ศธ.รุกสอนภาษาอาเซียนหญิงไทย 453
1234 จัดนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ สู่อาเซียน 55 1,023
1235 บันทึกอาเซียน กับ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 485
1236 โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน - เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย 420
1237 ติวเข้มภาษาอังกฤษ-เขมร ตร.บุรีรัมย์เตรียมพร้อมสู่ “AEC” 487
1238 กี่ชาติไหนหรือพูดภาษาใดเราก็อาเซียนเหมือนกัน 467
1239 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [6] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 546
1240 บันทึกอาเซียน : 45 ปี ประเทศไทย กับ อาเซียน [5] โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล 529

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก