ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
241 คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 38 พร้อมชื่นชมความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี 2559-2568 มุ่งหวังส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวในอาเซียน 85
242 คณาจารย์ นักศึกษาอินโดนีเซีย เยือน ม.ราชภัฏยะลา "เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ" สองประเทศ 186
243 คนตาบอดจากทั่วประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 1,000 คน ร่วมงานเสวนาและสมัชชาคนตาบอดที่จังหวัดสุรินทร์ 70
244 คนต่างชาติเข้าประเทศไทยเพิ่มหลังเปิดเออีซี เพื่อนบ้านอาเซียนมากที่สุด 295
245 คนอาเซียนย้ายถิ่นเข้าประเทศไทยมากอันดับ ๒ 302
246 คนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น 297
247 คมนาคมส่องท่ารถ-ท่าเรือ-สนามบินเชียงราย เร่งปรับเอื้อคนพิการ 224
248 ครม. เห็นชอบร่างถ้อยแถลง ร่วมของผู้นำอาเซียน-แคนาดา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา 185
249 ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างสื่อกับภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกคน 126
250 ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) 155
251 ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียน เดินหน้าจัดกิจกรรมปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 62
252 ครม.เห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 269
253 ครั้งแรกที่ จ.ยะลา แข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ "Thailand Robotic Games 2018" นักเรียน 4 ประเทศเข้าร่วม ก้าวสู่การแข่งขันระดับแปซิฟิค ที่ญี่ปุ่น 163
254 ครั้งแรกในอาเซียน ไทยเจ้าภาพแข่งขันคอมพิวเตอร์โลกครั้งที่ 40 ที่ภูเก็ต 274
255 ครูอาเซียน ๑๑ ประเทศรวมทั้งจากประเทศไทยได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี 376
256 ควรรู้หน้าที่พลเมืองอาเซียน แนะครูสังคมบูรณาการสอน 793
257 ความพร้อมของประชาชนกับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย 66
258 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาว ยกระดับความสัมพันธ์และเน้นย้ำเรื่องการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ 75
259 คัดเด็กเข้าค่ายเยาวชนอาเซียน 368
260 คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2561 84

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก