ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียง เข้าชม
241 คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค 136
242 คณะผู้แทนสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน เข้าพบนายกรัฐมนตรี ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเขตการค้าเสรียุโรป-อาเซียน สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สองภูมิภาค 133
243 คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม ให้มุ่งไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก 293
244 คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 38 พร้อมชื่นชมความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนปี 2559-2568 มุ่งหวังส่งเสริมการเติบโตของการท่องเที่ยวในอาเซียน 149
245 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ด้านการตลาดและการส่งออกสู่ตลาดสากล 5
246 คณาจารย์ นักศึกษาอินโดนีเซีย เยือน ม.ราชภัฏยะลา "เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ" สองประเทศ 238
247 คนตาบอดจากทั่วประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 1,000 คน ร่วมงานเสวนาและสมัชชาคนตาบอดที่จังหวัดสุรินทร์ 132
248 คนต่างชาติเข้าประเทศไทยเพิ่มหลังเปิดเออีซี เพื่อนบ้านอาเซียนมากที่สุด 334
249 คนอาเซียนย้ายถิ่นเข้าประเทศไทยมากอันดับ ๒ 357
250 คนเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น 368
251 คมนาคมส่องท่ารถ-ท่าเรือ-สนามบินเชียงราย เร่งปรับเอื้อคนพิการ 283
252 ครม. เห็นชอบร่างถ้อยแถลง ร่วมของผู้นำอาเซียน-แคนาดา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-แคนาดา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา 241
253 ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากข่าวลวง เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือระหว่างสื่อกับภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกคน 165
254 ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) 204
255 ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียน เดินหน้าจัดกิจกรรมปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 136
256 ครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมรับมือภัยคุกคามในภูมิภาคทุกมิติ 36
257 ครม.เห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 312
258 ครั้งแรกที่ จ.ยะลา แข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ "Thailand Robotic Games 2018" นักเรียน 4 ประเทศเข้าร่วม ก้าวสู่การแข่งขันระดับแปซิฟิค ที่ญี่ปุ่น 220
259 ครั้งแรกในอาเซียน ไทยเจ้าภาพแข่งขันคอมพิวเตอร์โลกครั้งที่ 40 ที่ภูเก็ต 328
260 ครู นักเรียน ยะลา สวมชุดสวยงาม ร่วมงานอาเซียนชีวิตวิถีใหม่ New Normal 48

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก