ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

"ผบ.ทบ."ตั้งกองทุนช่วยทหารพิการจากชายแดน

วันที่ลงข่าว: 31/01/13

 

วันที่ 29 ม.ค. ที่แหล่งชุนนุมทหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดทุพพลภาพตั้งแต่ปี 2547 และครอบครัวกำลังพลที่มาดูแลกำลังพลกองทัพบกซึ่งบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในราชการสนาม ซึ่งจัดตั้งเป็นมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกตามนโยบายของผบ.ทบ. เพื่อช่วยเหลือกำลังพล โดยมอบเงินให้ครอบครัวกำลังพลละ 2,000 บาทต่อเดือน เบื้องต้นจะดำเนินการในระยะเวลา 6 เดือน  เนื่องจากมีเงินอยู่ในกองทุน 1 ล้านบาท

 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้นำโครงการที่จะช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดทุพพลภาพไปแล้วมาทบทวน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เพราะทราบดีว่าวันนี้ค่าครองชีพสูง จึงต้องหางบประมาณมาจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดการเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือคนเหล่านี้ ตั้งแต่ปี 2547 มีการสู้รบและสูญเสียมากขึ้นโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการรบชายแดนฝั่งตะวันตกและตะวันออก เราเป็นห่วงครอบครัวผู้สูญเสียจะลำบาก อีกทั้งเงินที่ได้รับไปบางส่วนยังติดขัดกับระเบียบที่ระบุชัดเจนว่า ผู้ใดที่ปลดประจำการไปแล้ว เมื่อรับเงินช่วยเหลือก็จบกันไป จึงเป็นห่วงว่าจะอยู่กันอย่างไร โดยเรามีเงินขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกของกระทรวงกลาโหมอยู่ส่วนหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้มากมาย ใครที่ได้รับการสูญเสียเมื่อปี 2547 เป็นต้นมาและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ไปติดต่อกับผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดในปัจจุบัน เพื่อที่หน่วยจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้อยากให้ผู้บังคับหน่วยไปทำบัญชีขึ้นมารวบรวมรายชื่อกำลังพลและส่งมาที่กองทัพบก

 

 “แม้ว่ากองทัพบกจะตอบแทน แต่เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ทุกคนสูญเสีย อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อไป แม้จะไม่สมบูรณ์ แต่ก็มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นหลักและแบบอย่างให้กับลูกหลานว่าเป็นผู้ที่เสียสละ ผมไม่อยากใช้คำว่าเสียใจ แต่ขอใช้คำว่าภูมิใจกับทุกคน ซึ่งถือเป็นเกียรติของผมที่ได้มายืนตรงนี้ ทุกคนทำงานตามคำสั่งและหน้าที่ของกองทัพบกโดยไม่มีข้อบิดพริ้ว ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม โดยเฉพาะไปพื้นที่ชายแดน ซึ่งไม่รู้ว่าต้องเผชิญกับอะไรแต่ก็ต้องไป การที่ต้องบาดเจ็บสูญเสียถือเป็นชะตาชีวิตของท่านที่ต้องเผชิญ หลายคนก็โชคดีที่ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้น ผมขอเป็นกำลังใจให้ เราถือเป็นผู้เสียสละปิดทองหลังองค์พระปฏิมาและเราเปรียบเสมือนเป็นเหรียญด้านหลัง เพราะเหรียญถ้ามีด้านเดียวก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขอให้ทุกคนภูมิใจเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงรับสั่งว่าให้ทุกคนปิดทองหลังองค์พระประปฏิมา ไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไร เราเห็นตัวของเราเอง ขอให้ทุกคนรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรี แม้ว่าจะไม่ได้รับราชการแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นครอบครัวของกองทัพบกอยู่เสมอ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

 

 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ขอให้เชื่อมั่นว่า สิ่งที่ทุกคนรักษามาในอดีตกับสิ่งที่ท่านต้องสูญเสีย เราจะรักษาไว้ไม่ว่าจะเป็น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ขอสัญญาว่าจะนำพากองทัพไปในสิ่งที่ท่านได้รักษาไว้ การสู้รบในวันนี้ไม่ใช่ใช้แต่กำลังอย่างเดียวแต่ต้องสู้ด้วยสติปัญหา กฎหมาย และหลักการ ไม่มีใครอยากเห็นการบาดเจ็บสูญเสียอย่างนี้อีก เว้นแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีหนทางอื่นที่พูดคุยเจรจาได้ก็ต้องว่ากันไป แต่เราต้องรักษาอธิปไตยแผ่นดินไทยตามกติกา กฎหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ เรื่องอะไรก็ตามที่จะเกิดในวันนี้หรือในอนาคตทั้ง ภาคใต้ ชายแดนอื่นๆ ก็จะต้องเกิดขึ้น เพราะทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นทำใจให้นิ่งๆและค่อยๆแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ใช่ความรู้สึกในการแก้ปัญหา

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 31 มกราคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก