ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อนุกมธ.คนพิการ แถลงเปิดตัว มูลนิธิพัฒนาคนพิการฯ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมพัฒนางานวิจัย

วันที่ลงข่าว: 29/01/13

 

นายมณเฑียร บุญตัน สว.สรรหา ​ ในฐานะประธานคณะอนุกมธ.ด้านคนพิการ ใน กมธ. การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา แถลงถึง การก่อตั้ง มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งไปเมื่อวันที่ 16 พ.ย.​2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติการสนับสนุนในการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมในการสร้างศักยภาพและความสามารถคนพิการและบุคลากรในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมคนพิการที่จะขยายผลไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวเพื่อเป็นส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ

 

นายม​ณเฑียร​ กล่าวว่า จะมีการใช้ 7 แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ1.เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพและความสามารถการพัฒนา สังคมให้อย่างอยู่เย็นเป็นสุข  2.สร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของคนพิการและครอบครัว  3.เสริมสร้างและพัฒนาทุนเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์  4.การเสริมสร้างความสามารถเพื่อการพัฒนาให้คนพิการเป็นนักวิจัย และส่งเสริมให้นักวิจัยดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการเพื่อปฏิวัติความรู้ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและเข้าถึงคนพิการ  5.การส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้านคนพิการ  6.การปฏิรูประบบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว  7.การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการและครอบครัว  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี2558   

 

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อนุกมธ.ด้านคนพิการ  กล่าวว่า  ขอเชิญชวนเครือข่ายผู้ที่สนใจทำงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวกันคนพิการ โดยร่วมมือกับทางมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมและงานด้านวิจัยด้านคนพิการให้มีคุณคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบข่าวประจำวัน

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก