ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คมนาคมสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/13

 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเรือตรีวิโรจน์ จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมกับลงพื้นที่ศึกษาสภาพการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการ ซึ่งจะเป็นสะพานลอยแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่จะมีการติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการ โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยบาทหลวงพิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคณะร่วมให้การต้อนรับ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวว่า “การอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือประชาชนทุกคนให้ได้ความสะดวก ปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการแห่งนี้ ถือเป็นการปรับสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และรวมถึงการบริการแก่ประชาชน ซึ่งการคมนาคมได้เล็งเห็นความสำคัญตรงส่วนนี้เป็นอย่างมาก และมีความยินดีที่จะสนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมูลนิธิฯ เป็นองค์กรการกุศลที่มีการพัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษฯลฯ ซึ่งมีคนพิการกว่า 300 คน ที่เข้ามาใช้บริการอยู่เป็นประจำ ซึ่งการจัดสร้างสะพานลอยในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนพิการและคนที่ต้องการข้ามถนนเป็นอย่างมาก สำหรับการก่อสร้างสะพานลอยแห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นบริเวณหน้าศูนย์คณะพระมหาไถ่ ถนนสุขุมวิท กม.145 ซึ่งจะเป็นสะพานลอยที่มีการติดตั้งสิฟท์สำหรับคนพิการที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งนับว่าเป็นสะพานลอยแห่งแรกของประเทศ และคาดว่าจะเป็นสะพานลอยแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน สำหรับคนพิการที่จะสามารถใช้งานได้จริง สะดวก ปลอดภัย โดยจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งจะงบประมาณดังกล่าวจะบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทในปี พ.ศ.2557 และหลังจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วจะยกให้กับหน่วยงานท้องถิ่น คือเมืองพัทยาไปผู้ดูแลต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก