ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมพร้อมต้อนรับคณะคนพิการในโครงการนำร่อง (pilot project)

วันที่ลงข่าว: 28/01/13

 

วันที่ 25 ม.ค. 55  นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุม เตรียมการต้อนรับคณะคนพิการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในโครงการนำร่อง (pilot project) พร้อมด้วย ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ด้วยกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.)ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการขึ้นโดยเริ่มจากโครงการนำร่อง (pilot project) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่องและเป็นหน่วยงานแรกที่จะนำเสนอแก้ไขปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยได้กำหนดพิธีเปิดโครงการนำร่องเพื่อคนพิการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถานีกรุงเทพ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิด และจะนำคณะคนพิการเดินทางโดยรถไฟมาทัศนศึกษา และ นมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการประชุมในวันนี้ จะเป็นการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการต้อนรับคนพิการซึ่งจะมาถึงสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12.00 น. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก