ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เตรียมมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้นักประดิษฐ์ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ

วันที่ลงข่าว: 28/01/13

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เตรียมมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้นักประดิษฐ์ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ

นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ที่มีความสามารถให้ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน และให้ความสำคัญ สนับสนุนการนำองค์ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนเป็นเวทีให้นักประดิษฐ์ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รวม 34 ผลงาน อาทิ ผลงาน ความสำเร็จในการผลิตละมั่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลกจากการ ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย / ผลงานหุ่นยนต์กู้ภัยและเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด /ผลงานรถเข็นคนพิการไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะ และผลงาน เซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ : ระบบบำบัดน้ำเสียพิษสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา พร้อมกันนี้ยังมอบรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 จำนวน 4 ผลงานด้วย โดยมอบรางวัลดังกล่าวในวันเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก